Księgowość

Pełna obsługa księgowa:

 • Zakładanie w KRS i prowadzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prowadzenie pełnej księgowości dla spółek akcyjnych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, ZUS
 • Odbiór i zwrot dokumentów na życzenie Klienta w siedzibie jego firmy.
Masz pytanie?

Kadry i płace

Pełna obsługa kadrowo płacowa:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) wraz z rozliczeniami ulg
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
Masz pytanie?

Doradztwo

Doradztwo w zakresie:

 • Obsługa prawna w zakresie przepisów podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) wraz z rozliczeniami ulg
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
Masz pytanie?