Porady jak unikać podatków

Callback
Zostaw nam swoje dane, odezwiemy się.

Imię i Nazwisko/ Firma:


Numer Telefonu:


Telefony: (58) 306-27-45    660-663-370    880-886-767

Zakres usług:

Pełna obsługa księgowa

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, ZUS
 • Odbiór i zwrot dokumentów na życzenie Klienta w siedzibie jego firmy.

Obsługa Kadrowo - Płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) wraz z rozliczeniami ulg
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Doradztwo w zakresie:

 • przygotowania dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • minimalizacji obciążeń podatkowych oraz wyboru na dany rok podatkowy korzystnej formy opodatkowania
 • spraw kadrowo-płacowych
 • porad i konsultacji dla osób fizycznych i prawnych

Kontakt z nami

Click to e-Mail
Kontakt poprzez e-Mail

googlemaps link
Zobacz dojazd do biura


Nowe promocje

 • Przy zgłoszeniu ze strony www, pierwszy miesiąc usługi gratis

 • Klient wprowadzający nowego Klienta otrzymuje 1 miesiąc GRATIS za pełną obsługę.
Warta MF