Jak wygląda współpraca z Biurem Rachunkowym Alfa ?

 1. Przed podpisaniem umowy organizujemy:

  1. Spotkanie informacyjne w Biurze Rachunkowym względnie w siedzibie firmy Klienta, na którym doradzamy co będzie najlepsze dla Klienta w kwestii rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej. Omówienie przewidywanych kosztów i dochodów firmy i spraw kadrowo-płacowych
 2. Po obustronnym podpisaniu umowy:

  1. Zajmujemy się :
   1. Zgłoszeniem do Urzędu Miejskiego działalności gospodarczej lub KRS A także do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania:
   2. NIP dla potrzeb podatku VAT (VAT-R, VAT-UE),
   3. Oraz
    • najkorzystniejszym wyborem formy opodatkowania
    • NIP-1, NIP-2,
    • informacją o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym,
    • informacją o założeniu odpowiedniego rodzaju dokumentów,
    • na wniosek Klienta dokonujemy pełnomocnictwa udzielonego Doradcy Finansowemu,
    • zgłoszeniem do ZUS właściciela firmy oraz jego pracowników.
 3. Biuro Rachunkowe przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec organów kontroli skarbowej, udostępniając wszystkie dane w siedzibie Biura